Privacyverklaring

Hondensportvereniging Leidsche Rijn, gevestigd aan Componistenlaan 1, 3451 SX te Vleuten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: www.hsvleidscherijn.nl, Sportpark ‘De Vryheit’, Componistenlaan 1, 3451 SX Vleuten

Nancy Anthony is de Functionaris Gegevensbescherming van Hondensportvereniging Leidsche Rijn. Zij is te bereiken via hsvleidscherijn@gmail.com

Disclaimer

Hondensportvereniging Leidsche Rijn besteedt veel aandacht en zorg aan de website www.hsvleidscherijn.nl en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen kan Hondensportvereniging Leidsche Rijn niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Als de op (of via) de site verstrekte informatie tekortkomingen vertoont zal Hondensportvereniging Leidsche Rijn de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren. Als u onjuistheden vaststelt, neem dan gerust contact op via de op de website vermelde contactgegevens.

Hondensportvereniging Leidsche Rijn spant zich in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen. Hondensportvereniging Leidsche Rijn kan echter niet garanderen dat de site www.hsvleidscherijn.nl volledig vrij van onderbreking is en niet door andere technische problemen wordt getroffen. Hondensportvereniging Leidsche Rijn kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de www.hsvleidscherijn.nl of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van uw programma’s of andere gegevens op het computersysteem, of van uw apparatuur of programma’s.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en/of achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gegevens van uw hond
 • Overige persoonsgegevens die u vrijwillig besluit te delen met ons
 • Bankrekeningnummer

 Gronden voor de verwerking van persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens in het algemeen voor de volgende doeleinden:

 • Verzenden van ons clubblad
 • Correspondentie met betrekking tot onze activiteiten via e-mail of postadres
 • Afhandeling van betalingen
 • Bellen of e-mailen over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn

 Bewaren van persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen

Wij zullen uw persoonsgegevens nooit verkopen aan derden en wij zullen uw persoonsgegevens ook niet verstrekken aan derden, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn, bijvoorbeeld op grond van een rechtmatige vordering van bevoegde autoriteiten.

Cookies

Deze website maakt gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein gegevensbestand dat door de website via uw browser op uw computer wordt bewaard. Cookies zijn nodig om het gebruik van de website makkelijker te maken (functionele cookies) en om het bezoek aan de website te meten (meet cookies). Deze website vertoont geen advertenties en gebruikt geen cookies om uw gangen over het web te volgen en u specifieke advertenties aan te bieden (commerciële cookies van derden). Op onze Facebook worden alleen statistieken bijgehouden van het aantal bezoekjes aan de pagina. Hierbij worden geen persoonsgegevens geregistreerd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar hsvleidscherijn@gmail.com.  We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via hsvleidscherijn@gmail.com.

 Wijzigingen in onze verklaring

We behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring naar ons eigen inzicht te wijzigen of te verwijderen. Wanneer wij wijzigingen doorvoeren in de manier waarop met via deze websites verzamelde persoonsgegevens wordt omgegaan, zal dit via een wijziging in de privacy- en cookieverklaring bekend worden gemaakt.

 

Utrecht, 4 december 2020

logo

Hondenschool voor Utrecht, Leidsche Rijn, Maarssen, de Meern, Vleuten e.o.